Get Adobe Flash player

“Норма мениджър” – Софтуер за шивашки цех. Всичко в ЕДНО.

 ТЕСТВАЙТЕ БЕЗПЛАТНО ВЗЕМЕТЕ ОТ ТУК

 

 

 

 

 

“Норма Мениджър” е преди всичко помощник на технолога и собственика в цеха (шивашки или друг). Организира и съхранява данните описващи процеса по определяне технологията на производство, остойностяване и нормиране на операциите, въвеждане и контрол на заработените от работниците операции, генерира необходимите печатни справки и анализи за определяне оспеваемостта, както на работниците, така и на работния процес като цяло. Продукта е създаден със съдействието на технолози от бранша, което гарантира неговата функционалност.

 Ако се питате защо да изберете нашия продукт, ето и някой предложения:

 1. Необходимите Ви данни са организирани и съхранени на едно място – Вашия компютър. Лесно могат да бъдат изпратени по електронна поща или споделени в локалната мрежа. Бързо могат да бъдат направени справки и анализи за текущ или изминал период.
 2. Не е небходимо да съхранявате множество разбъркани хвърчащи листчета и тетрадки. Ако използвате електронни таблици, то те вече са много и разбъркани. Трудно се съхраняват, споделят, добавят данни и още по трудно се правят справки и анализи.
 3. Можете да тествате програмния продукт безплатно в реална обстановка във вашия цех за период от един месец. Така обективно ще оцените неговите качества и предимства.
 4. Продукта е лесен за използване, работи безотказно и не се нуждае от специализирана поддръжка, снабден е с “Ръководство за потребителя”, предлага се на изключително изгодна цена от 300,00 лв. без ДДС. Освен това винаги когато имате питане, можете да се обърнете към нас за помощ и консултация.

 “Норма Мениджър” включва модули, които обхващат целия процес – изготвяне на технологична карта на изделие (операции, разценки, норми, количества), въвеждане на заработените от работниците операции, обработка и печат на разнообразни справки и анализи.

Модулите, които гарантират неговата функционалност са :

 • ПЕРСОНАЛ – списък на работниците – персонален номер, лични данни, коефициент за извънреден труд, списъчна група и др. ;
 • ОБОРУДВАНЕ – списък на използваните в производствения процес машини и ръчни работни места (пр. „ръчник”) ;
 • КАЛЕНДАР – определя текущия месец за който се въвеждат данните за заработката, както и някой параметри имащи месечен характер ;
 • ПРОДУКЦИЯ – списък на изработваните изделия. Всяко изделие получава уникален идентификатор за по нататъшно използване;
 • ТЕХНОЛОГИЧНИ КАРТИ – този модул Ви помага бързо и лесно да опишете технологичните последователности (операции, манипулации) за производството на единица изделие – работно място (машина), манипулация, нормовреме (хронометражно време), дневна норма, разценка, сложност, дневна заработка ;
 • ЗАРАБОТКА – гъвкав модул чрез който се въвеждат заработените от работниците операции по изделия, по работници, комбинирано, по дати. Дава бързи справки за броя изработените операции по работници и изделия и периоди. Следи за превишаване на максималния брой операции по технологични последователности;
 • АВАНСИ – дава възможност за даване на авансови средства както и следенето им за бъдещи периоди ;
 • ОБРАБОТКА – извършва процес на обработка на въведената информация за текущ период. ;
 • ГЕНЕРАТОР ОТЧЕТИ – генерира разнообразни детайлни справки за изпълнени операции, заработени суми по изделия, работници и периоди, анализи за дневно, месечно натоварването на работниците, успеваемост на процеса и т.е.